SEK
Svenska
Varukorg

Om oss

Under ett och samma tak har vi samlat kunskap och erfarenhet för att tillgängliggöra enkla lösningar för våra
kunder. I över 45 år har vi levererat skolkataloger, och idag jobbar vi med allt ifrån visitkort till fasadvepor. 
Oavsett bransch arbetar vi för att förenkla och underlätta kommunikation, både digitalt och genom tryck

260

Anställda

600

Mkr i omsättning

260

Antal kunder

Vår historia

1976 startade Exakta Group i Hässleholm. Under åren skiftade deras fokus från produktionen av skolkataloger till att leta efter nya vägar under finanskrisen på 1990-talet. Håkan Larsson rekryterades som VD 1998, vilket ledde till en kontinuerlig tillväxt genom organisk tillväxt och förvärv. 

 2009 valde Exakta Group att fusionera med Malmötryckeriet Printing för att skapa ett nytt bolag, Exakta Printing. Ytterligare förvärv och bildandet av nya bolag följde under de kommande åren. 

 2014 blev Patrick Andersson, ägare av Tryckfolket AB, en delägare i Exakta Group, vilket resulterade i en starkare ägarkonstellation och omvandling till Exakta Group AB. 

 Idag  är Exakta Group ett privatägt bolag i stark tillväxt med verksamhet i flera svenska städer och cirka 260 anställda. De har en omsättning på cirka 600 miljoner kronor och består av olika dotterbolag med olika specialiserade områden. 

 Framåt  strävar Exakta Group efter att fortsätta anpassa sig till kundernas behov genom att vara en lärande organisation och ta till vara på nya kompetenser vid förvärv. Deras bredd möjliggör att de kan möta kundernas behov i olika stadier.


Vår värdegrund

Värdgrunden är något vi har gemensamt, är stolta över och som vi ställer oss bakom. Värdegrunden kan ses som Exaktas inre kompass. Den ger oss vägledning om hur vi ska resonera kring våra handlingar och beslut. Vår värdegrund är ett stöd vi alltid har med oss och som ger oss trygghet i vår arbetsvardag. Den vilar på fem nyckelord som tillsammans bildar en helhet för vårt agerande.

EXAKTA

På Exakta är uppmärksamhet på detaljer och ordning och reda av yttersta vikt. Vi strävar efter perfektion i allt vi gör och tar oss tid att noggrant överväga varje aspekt av vårt arbete. Genom att ha fokus på detaljer och skapa en välorganiserad arbetsmiljö skapar vi en grund för framgång och effektivitet.

MOD

På Exakta uppmuntrar vi till mod och kreativt tänkande. Vi tror på att våga utmana det etablerade, att tänka utanför boxen och att fatta beslut som kan leda till verklig förändring och innovation. Genom att omfamna modet att ta risker och lära oss av våra misstag strävar vi efter att ständigt förbättra oss och vårt arbete.

ANSVAR

Vi tar ansvar för våra egna mål och hjälper andra att nå sina. Hos Exakta ser vi ansvar som en grundläggande princip som genomsyrar allt vi gör. Vi tar initiativ och driver våra projekt framåt med integritet och engagemang. Vi är medvetna om våra åtaganden gentemot våra kollegor och kunder och strävar alltid efter att uppfylla våra löften.

PASSION

Passion är hjärtat och drivkraften bakom allt vi gör på Exakta. Vi brinner för vårt arbete och känner en stor lust att gå till jobbet varje dag. Vår entusiasm och engagemang smittar av sig på våra kollegor och inspirerar till kreativitet och strävan efter excellens i allt vi tar oss an.

LÅNGSIKTIGHET

Vi på Exakta värderar långsiktig framgång framför kortsiktiga vinster. Vi tar strategiska beslut och planerar för framtiden med omsorg och eftertanke. Genom att investera i långsiktiga relationer med våra kunder, medarbetare och samhället skapar vi en stabil grund för hållbar tillväxt och utveckling.

Fyll i formuläret för att kontakta oss!

  • Titel