SEK
Svenska
Varukorg

Hållbarhetsarbete

En ren och sund framtid är vårt gemensamma ansvar! 
Exakta har sedan länge en hög miljö- och kvalitetsprofil med flertalet tillhörande certifikat. Vi har även ett levande CSR-dokument med klara och tydliga riktlinjer för Exaktas ansvarstagande. Under 2020 tillsatte vi en grupp för att kartlägga vår verksamhet i förhållande till Hållbarhet och Agenda 2030. Vi valde att analysera utifrån de sju huvudområden som ingår i ISO 26000; Verksamhetsstyrning, Mänskliga rättigheter, Arbetsförhållande, Miljö, Goda affärsmetoder, Konsumentfrågor, Samhällsengagemang. Det är också utifrån denna standard vi presenterar vårt arbete. Grunden för ett strategiskt hållbarhetsarbete görs genom att identifiera vad vi har, hur vi mäter och följer upp samt vilka fokusområden vi vill prioritera. I takt med att vi dokumenterar och implementerar arbetet presenterar vi informationen här så att du kan följa vårt hållbarhetsarbete. Vi har valt denna transparens och vill uppmuntra till ett levande hållbarhetsarbete med input från våra medarbetare och intressenter. Har du idéer och tankar kring hållbarhet är du välkommen att skicka ett mail till oss. Ett hållbart samarbete helt enkelt! Ladda ner Exaktas hållbarhetsrapport  här.

 Kvalitet och Miljö
Från och med januari 2017 finns Miljö- och Kvalitetsansvarig i moderbolaget för att bättre kunna föra en gemensam policy inom hela koncernen. Målet är att samtliga bolag inom Exaktakoncernen ska inneha ett tredjepartscertifierat kvalitets- och miljöledningssystem.
 Kvalitet och miljö är oskiljaktiga och genom att hålla hög produktionskvalitet minskar vi reklamationer. Det är bra för miljön då vi inte behöver utföra omtryck och ytterligare frakt. Inom Exakta Print, vårt största producerande bolag, arbetar vi i partnerskap mot gemensamma miljömål och ökar därmed båda parters chanser att uppnå dem tillsammans.
 Exakta är certifierat enligt ISO14001, innehar Svanencertifikat för en renare produktion och kan FSC®-märka trycksakerna för att säkerställa en hållbar skogshållning. Vårt företag är anslutet till FTI-registret och tar vårt fulla producentansvar. Det är också möjligt att klimatkompensera för co²-utsläppen din trycksak förorsakar. Den el vi förbrukar kommer från E.ON och är ursprungsmärkt med utfärdande av Svenska kraftnät. 
 CSR, eller socialt hänsynstagande, är en viktig och självklar del i Exaktas syn på människor och medarbetare. Det ligger i vårt intresse att verka för mångfald och ta tillvara på våra medarbetares olika erfarenheter, egenskaper och samlade kunskaper. Inom koncernen finns ca 260 anställda och vi välkomnar mångfald inom alla områden, må det vara etniskt, åldersmässigt eller personer med funktionsnedsättningar. Det är vår åsikt och erfarenhet att mångfald är en god affär. Klara och tydliga riktlinjer för Exaktas ansvarstagande finns beskrivna i vårt CSR-dokument, Jämställdhets- och Arbetsmiljöpolicy, Policy mot Trakasseri och Kränkande särbehandling. Detta kan du ta del av genom att mejla Kim Borglin  här.