SEK
Svenska
Varukorg

Är det miljövänligt att trycka på papper?

Årets julklapp 2018 blev att packa paketen med återvunna plagg. Flygskam och klimatsmart är begrepp som vi alla numera känner till. Är de här bananerna besprutade och har ursprungslandet för de här skorna demokrati? Varje människa vill i dag ta sitt ansvar för framtiden. Och det får väl ändå ses som en framgång! 

Digitala världen kan inte ersätta allt
Till skillnad från plast är papper en av de mest återvunna produkterna i världen. Dessutom ser man allt oftare att papper ersätter plast för att det helt enkelt är lättare att kompostera och återvinna. Pappersåtervinningen i Europa ligger på ca 70%. Självklart ska man inte trycka upp saker på papper i onödan. Men i takt med nya rön slår ofta trenden på andra hållet istället för att balansera och tänka hållbarhet på lång sikt. Vi är många som redan märkt att mailboxen är full och det är heller ingen önskvärd utveckling.

Skogsbruk, pappersbruk och tryckerier är långt framme i sitt miljötänk
2017 samlades 219 640 ton returpapper in för materialåtervinning. Allt insamlat papper återvinns på svenska pappersbruk och inte någon annanstans i världen. Skogsindustrins miljöarbete idag innefattar hela verksamhetskedjan från själva skogsbruket, via transporter, produktion i fabriken, användning av produkter samt återvinning av produkter. Det är dessutom så att nyplanterad skog faktiskt ”äter upp” mer koldioxid än äldre skog varför avverkning faktiskt inte är något dåligt så länge man planterar ny skog i samma takt. Och ett enskilt pappersbruk kan t.ex. försöka ha så slutna system som möjligt för att minimera utsläpp, men helt slutna system helt utan några som helst utsläpp finns än så länge inte. 

Ett sätt som bidrar till att industrierna släpper ut allt mindre föroreningar är miljöcertifiering och märkning, tex Svanen. För att en industri eller ett företag ska bli certifierat eller märkt krävs det att de lever upp till ett antal miljömål och kriterier. Företagen vill vara miljöcertifierade för att kunna visa att de säljer produkter som har tillverkats på ett mer miljövänligt sätt eftersom konsumenterna i allt högre grad efterfrågar sådana produkter.

Slutligen kan vi väl alla vara överens om att vi givetvis inte ska slösa på våra resurser och trycka material som kanske aldrig blir använt. Exaktas lösning för detta är ”Print on demand”. Återkommande material som t ex marknads- eller säljstödsmaterial läggs upp i en portal där du enkelt beställer när behov uppstår. Vi säkerställer att det är aktuell version och producerar exakt det antal du behöver här och nu. På så sätt undviker du onödiga lager av trycksaker som blir inaktuella och sedan måste kasseras. Ett enkelt sätt att bidra till en bättre miljö!

      Ibland är det bättre att trycka än att köra digitalt.

 • Många har lättare att ta till sig information som står på papper. 
 • I vissa sammanhang finns inte tillgång till internet utan fysiskt material passar sig bättre.
 • På mässor är det lättare att lämna över en produkt än att be om en e-postadress.
 • Produktioner i fysisk form kan skapa en känsla, doft och visuell upplevelse som är svår att få fram på nätet.
 • Ibland kan till och med ett papper komplettera en webbsida. Tänk dig en liten ”flyer” med kort info som hänvisar och skapar trafik till din hemsida.

      Så tänker du miljövänligt med dina trycksaker!

 • Välj ett Svanenmärkt tryckeri
 • Se till att ditt tryckeri är ISO-certifierade och har FSC-märkning.
 • Fråga ditt tryckeri kring hur de tänker vad gäller tryckfärger, lack, energiförbrukning och spillhantering.
 • Rådfråga ditt tryckeri kring pappersval.
 • Måsta man ha ett stort lager av trycksaker eller kan man beställa när man behöver?
 • På vilket sätt sker transporterna och leveranserna? Påverkar det miljön?