SEK
Svenska
Varukorg

Bulk - muskler eller papperstjocklek?

Hög eller låg bulk?
Hög bulk innebär ett tjockare poröst papper med mycket luft (mer transparent) i och ett papper med låg bulk är ett tunt papper som är tätare och inte släpper igenom dvs mer ”otransparent” - opacitet. Ju mer genomskinligt ett papper är desto lägre opacitet har det.

Ytvikt
Just papprets tjocklek är lätt att förväxla med dess ytvikt vilket står för ”gram per kvadratmeter”. Kort sagt innebär det hur många gram ett pappersark av storleken 1m x 1m väger. När du beställer ett 200 g papper innebär det alltså att pappret väger 200 g i format 1x1 meter. A4 är t.ex 1/16 kvadratmeter. 200g papper väger då 12,5g per A4 (200/16). Helt enkelt papperets vikt. Det är inte mått på tjocklek (bulk) som räknas i my eller genomskinlighet (opacitet).

Papper – en framtidsprodukt?
Viktiga kunskaper i en framtid där vi nu byter ut allt plast mot andra material såsom exempelvis papper.

I dag handlar tryck på papper mest om ett fåtal typer av papper som dominerar hela den svenska grafiska marknaden. Men urvalet av papper är enormt. Om intresse finns kan man till och med skapa sitt eget huspapper som blir en del i kommunikationen med omvärlden. En stark igenkänning.

Det mesta papper som produceras i Sverige exporteras eller går till förpackningsmaterial, mjukpapper och annat.

Om du googlar ordet ”bulk" upptäcker du snart att de flesta texterna handlar om en person som vill bygga muskler och under en period äter mer än de förbrukar för att gå upp i vikt. Men här vill vi stället prata om papper. Vi vill bygga dina kunskaper för framtiden då papper kommer bli en viktig ersättare för bland annat plast.

Volymmått
Bulk är också ordet för ett volymmått som talar om papprets tjocklek och används för att beskriva papprets tjocklek i förhållande till vikt - i mått my. Ett papper med hög bulk är ett tjockt papper i förhållande till dess vikt. Detta påverkas även av om det är glättat, bestruket eller obestruket samt av ytvikten. Det innebär att två olika papper med samma gramvikt men olika bulk mätt i my volymmässigt ger helt olika tjocklekar på en tidning eller katalog.

Vill du lära dig mer om papper? 

Kunskaperna kring papper i den grafiska sektorn har minskat i takt med att val av papper prioriterats ner och mest blivit en prisfråga. Och här finns många uppfattningar som kanske inte alltid har sin grund i fakta. Ett tjockare papper måste väl vara tyngre att skicka ut med post? Vad är det för skillnad på papper med hög och låg bulk? Med tiden kan därför kunskaper om papper bli avgörande när marknaden nu utvecklas åt ett annat håll som mer ska gynna klimatet och framtiden. Kontakta oss om du vill veta mer om papper.